Bodynamic’s mange psykologiske modeller for vort indre liv

mandagsgruppe_logoBodynamic er ikke kun “noget med kroppen”. Det er en integrativ kropspsykoterapi, hvor kroppen og helheden forstås fra mange vinkler.

Jeg ridser nogle af Bodynamics modeller op nedenfor. Bodynamic Analyse bygger på en speciel nordisk tradition, hvor forståelsen af vores psykomotoriske udvikling er central. Altså den rækkefølge og dynamik der er i hvordan vi undersøger og forsøger at mestre bevægelser sammen med færdigheder i løbet af barndommen.

Bodynamic systemet er unikt ved at der er præcise beskrivelser af dynamikken i mange muskler i hele kroppen. Ikke som en facit-liste, men som et godt udgangspunkt til at gætte på, og forstå, hvad der rør sig indeni.

 


Karakterstrukturerne er en udviklingsmodel, som beskriver nogle af de færdigheder, som indlæres (første gang) i løbet af barndommen og ungdommen – beskrevet i faser fra undfangelsen og indtil 21-års alderen. Vores individuelle karakterstrukturer præger den måde vi er tilstedeværende i verden på. Modellen giver en beskrivelse af hvad barnet typisk er optaget af at undersøge, og lære at mestre på de forskellige alderstrin. Og samtidig hvad der sker, hvis man enten bliver giver op eller bliver overdrevent insisterende. Det manifesterer sig både psykisk og samtidig kropsligt – ofte i muskler, der er typiske for alderstrinet. Beskrivelserne af disse strukturer antyder en mulighed for at forstå vores egne – og andres – handlemønstre bedre. Karakterstrukturerne er bl.a. beskrevet i Tove Hvids udmærkede bøger om Kroppens Fortællinger.

Egofunktionerne definerer og beskriver psykisk og kropsligt forskellige færdigheder, som vi træner gennem hele livet: Tilknytning til andre mennesker, Holdning og Positionering i forhold til os selv, og i forhold til andre, Centrering i et sted indeni, Afgrænsning, Kønsfærdigheder, Virkelighedsopfattelse og Jordforbindelse, Balance i forhold til f.eks. selv/andre, Kognitive Færdigheder, Energiopbygning, manifestation af Kraft og Selvværd og Kontaktfærdigheder. Færdigheder som vi bruger vi gennem hele livet, og som vi ofte kan have glæde af at træne og finpudse.

Bodyknot-modellen minder lidt om ”Gifaf-sprog”, men har flere detaljer, der kan gøre os opmærksom på hvor kommunikationen fungerer godt, og hvor den kan gøres mere klar. Bodyknot er et redslab til at analysere kommunikation og – som navnet antyder – et redskab til at løse op, når kommunikationen går i “hårdknude”.

F8 Gruppemodellen beskriver 8 forskellige funktioner som er nødvendige for at en arbejdsgruppe fungerer optimalt. Den er god til at analysere hvad der sker i gruppen, så det bliver lettere at få øje på hvilke ressourcer der er tilstede, og hvilke der kan opbakkes. F8-modellen kan anvendes i forbindelse med teambuilding, gruppe-processer m.v. Samt i forbindelse med leder-udvikling. Modellen kan også anvendes i forbindelse med en personlig profil til at afdække åbenbare og skjulte ressourcer.

Jeg-strukturerne beskriver de forskellige dele af jeg’et: ”krops-jeg”-et, ”individ-jeg”’et, ”rolle-jeg”-et og ”det observerende jeg”. Samt ”mig”-et, og det ekstrasensoriske felt, der beskriver dele af personligheden, som man kunne kalde mere instinktive og intuitive. En af fordelene ved denne model er, at den gør det lettere at erkende de forskellige ressourcer man har – afhængigt af om man handler udfra f.eks. en rolle (man er mor, eller f.eks. ens professionelle rolle), fra individet (hvad man kan lide, eller ikke kan lide) eller fra en kropslig impuls.

Grænse-modellerne beskriver udviklingen og niveauerne i grænsedannelse, og markering af grænser og territorier i forskellige sammenhænge. Grænser kan styrkes på mange forskellige måder, afhængigt af hvor der er brug for det.

Ressourceinterview bruges bl.a. i forbindelse med arbejde med chok. Et Ressourceinterview er et interview målrettet imod at opdage hvilke vellykkede ressourcer og strategier du udnytter, i en given situation. Ofte er der uerkendte ressourcer. Det kan være en berigende oplevelse.

Peak-oplevelses-interview bruges også i forbindelse med chok-arbejde, eller andet arbejde. Et peak-interview er en undersøgelse af en peakoplevelse: En afdækkelse af hvordan peakoplevelsen opleves i detaljer, samt af forudsætningerne for oplevelsen. Et fokus på delelementerne gør det muligt at få lettere adgang til at skabe betingelser for at genskabe en tilstand af flow i tilværelsen – og måske nye peakoplevelser.

Arbejde med Chok er et helt kapitel for sig: Chok er i denne forbindelse hændelser, der opleves livstruende, og som derfor mobiliserer nogle instinktive reaktionsmønstre, som er anderledes end når vi f.eks. præges af gentagne oplevelser i opvæksten. Helt andre dele af hjernen og organismen aktiveres i chok-reaktionen. Der er også nogle andre kropslige ressourcer tilgængelige i den forbindelse. I terapien fokuseres på tryghed, netværk, kraft m.m. Det gælder først og fremmest om at hente positive ressourcer ud af chok-oplevelsen: Alle levende væsener bruger forskellige strategier til at mestre chokerende situationer, og komme videre i livet. Det kan være meget opløftende at få øje på disse strategier, i f.eks. et ressource-interview. Bodynamics måde at arbejde med chok, er oprindelig skabt i samarbejde med Peter Levine, Ph.D.


Bodynamics modeller er gode ”søge-redskaber”, der kan give fingerpeg om de aktuelle ressourcer og problemstillinger, når man beskæftiger sig med konkrete situationer. Ofte kan modellerne også bruges som hjælp til at forstå konkrete udfordringer bedre.

Men det er selvfølgelig kun modeller: Det vigigtste er hvad du kommer med, og hvad det betyder for dig – hvad er meningsfuldt i dit liv?