Indholdet af et bodynamic terapiforløb

De fleste opsøger en psykoterapeut udfra et ønske om forandring. Terapi handler om at blive mere sig selv, at acceptere sig selv mere, føle sig mere hjemme i sig selv og holde mere af sine ”mønstre”. På den måde kan man blive mere fleksibel i sine handlemuligheder.

Grundlæggende handler det ofte om at genoprette adgangen til egen kraft, selvværd og ressourcer.

Terapi indeholder bl.a. undersøgelse og bevidstgørelse af f.eks.:

 • Genopdagelse af den konkrete sansning af kroppen
 • Følelser, impulser og værdier
 • Tankemønstre, forventninger og holdninger
 • Kommunikationsmønstre, og forhold til andre mennesker
 • Indre centrering, opmærksomhed og kraft

Man kan have brug for at træne nye færdigheder og kompetencer, og terapien kan derfor også indeholde indlæring og undervisning.

Som børn får vi vores første psykiske og motoriske erfaringer, og denne udvikling fortsætter igennem hele livet. Livserfaringerne afspejler sig i kroppens spændingsmønstre, og får betydning for hvordan vi møder både os selv og andre mennesker senere i livet.

Voksne kan – præcis ligesom børn – bedre udvikle sig og lære nyt, hvis kroppen også aktiveres.

Et af redskaberne i bodynamic terapi er at sanse kroppen, og spænde op eller spænde af i bestemte muskler. Samtidig med at vi taler om hvad der rør sig i dig.

Vi mennesker kan have mange livserfaringer med os – både frydefulde og livfulde, men også psykiske smerter, og “sår på sjælen”: Alle disse livserfaringer er som “frø”, der rummer et potentiale for indre vækst og udvikling af forholdet mellem mennesker.

Helt grundlæggende arbejder vi i bodynamic terapi med at få fat i ressourcerne og handlefærdighederne, så de bliver tilgængelige og aktive i livet.

Der kan være mange forskellige grunde til at gå ind i et terapeutisk forløb. Her er nogle eksempler:

 • Du ønsker at lære dine ressourcer og livsmønstre at kende på et dybere niveau
 • Problemer med relationerne: f.eks. parforhold, familie, venner eller kolleger
 • Du har været ude for et chok som er svært at slippe. Eller du ønsker at bearbejde chok eller traumer fra din fortid
 • Du ønsker at udvikle dig personligt (eller fagligt), og er kommet til nogle udfordringer, som er svære at overvinde
 • Du er i en livskrise
 • Du har et specifikt problem: et område i livet, hvor der er noget indeni der bremser dig, eller nogle færdigheder du mangler
 • Ønske om at trække energi fra højdepunktere i dit liv ind i dagligdagen
 • Du kan selvfølglelig have dine helt personlige grunde til at opsøge en psykoterapeut

Psykoterapi indebærer regelmæssige samtaler over en kortere eller længere periode.

Fokus er på hvad der er meningsfuldt for dig.

Derfor er du velkommen til en uforpligtende samtale.

Hvis du ønsker at fortsætte, laver vi sammen en aftale om indhold og varighed af forløbet.