Styrke – Ståsted – Autenticitet

Udviklings og træningsgruppe med fokus på kropslige ressourcer og meningsfuldt samvær

mandagsgruppe_logo

  • Udforsk din kropsintelligens
  • Balance mellem ånd og følelsesliv
  • Træning i nye muligheder for meningsfuldt samvær
  • Har du lyst til at udforske din autentiske væren i livet ?
  • Vil du undersøge og forøge kraften i det ståsted der er fundamentet i dit liv?
  • Vil du opbygge reel styrke fra din inderste kerne ?
  • – i samvær med andre
  • Så er denne gruppe måske noget for dig

Samværet veksler mellem tid hvor vi taler sammen om ting som vedkommer os, med fokus på reel støtte og samvær.

Desuden laver vi kropslige øvelser, hvor vi sammen og hver for sig giver opmærksomhed til vore organismers signaler. Øver os i at mærke og opdage hvad kroppen egentlig fortæller os.

Vi har en dyb tro på kroppens iboende intelligens.Når vi leder efter autencitet kan det mest autentiske svar måske komme fra et sted i maven, eller et andet sted i kroppen. Vi arbejder med af sanse og forstå kroppens signaler. En forståelse som kan være mental eller mere intuitiv.

Vi vil også arbejde fokuseret med grænser og træne at sige til og fra.

Du kan lære at styrke dit verbale og kropslige udtryk, så du bliver mere tydelig.

Du vil få mulighed for at “snuse lidt” til nogle af Bodynamics modeller for personlig udvikling. Vi vil desuden indrage viden og metoder fra bl.a. System Centreret Kommunikation (SCT) m.m.

Praktisk:

Vi mødes hver 2. mandag i ulige uger.
Mulighed for forlængelse hvis der er interesse for det.

Møderne er kl.19-22 i Søllerød

Pris: – – –

Der er Te og kaffe i pausen.

Tilmelding:

Lukket for tilmelding.

Kontakt mig hvis du vil på venteliste til en ny gruppe.